Om författarna

 

Välkommen till vår arbetsvardag!

Tillsammans vill vi berätta om hur vi arbetar och dela med oss av vår kunskap. Vi har båda en vision om ett bättre arbetsliv där inte enstaka normer, värderingar eller åsikter styr arbetsplatsers vardag.

Vi ser och har sett hur olika förändringsarbeten rinner ut i sanden, och därmed kostar medarbetare energi och arbetsgivare pengar. I vissa fall har även förändringsarbeten gjort medarbetare och chefer sjuka och bidragit till en kostnad för alla, inklusive skattebetalare. Vi vill med vårt bidrag till kunskapen kring utveckling och förändring på arbetsplatsen, förhoppningsvis påverka synen kring hur vi faktiskt gör detta på ett etiskt, humant och effektivt sätt för verksamheter.

 

Leif Lund

Leg. Psykolog, HR-och organisationskonsult.

Grundade år 1996 sin bana som psykolog genom att arbeta med olika typer av rehabilitering både i team och enskilt - arbetade då med långvarig smärta, hörselproblematik, och spinalskador. Har under ett flertal år arbetat som psykologhandledare för psykologer under utbildning. Var en period anlitad som kolumnist inom yrkeslivsinriktad hälsa för tidningen Resumé. Sökte sig 2001 bort från sjukvården och började arbeta med arbetsplatsers speciella problemområden som psykologkonsult. Startade år 2005 det egna bolaget KBT Resurs Conseq AB. Fungerar sedan dess som handledare och utbildare till ledningsgrupper, chefer och personal på uppdrag från både privata och offentliga arbetsgivare. Har ett särskilt fokus på chefsstöd och personalhandledning, teamutveckling och arbetslivsinriktad rehabilitering. Genomför föreläsningar och leder seminarier om att arbeta med beteendeförändring.

 

Christina Molnar

Leg. Psykolog och specialist i organisationspsykologi.

Efter examen 2000 har hon arbetat med utveckling i arbetslivet på olika sätt, både som anställd och sedan 2007 som konsult i det egna bolaget Molnar Consulting AB. Gick 2011 in i bolaget IBT AB och blev styrelseordförande för en psykolog/psykoterapi och konsultmottagning i centrala Uppsala. Där arbetar idag totalt 11 psykologer och psykoterapeuter med olika insatser inom KBT. Hon anordnar öppna specialistkurser (Sveriges Psykologförbund) i ämnet ledarskap och OBM för psykologer och konsulter tillsammans med en kollega. Arbetar nu i ett stort Life Science företag med utveckling av medarbetare och ledare. Föreläser i ämnen som; Beteendebaserad säkerhet (BBS), OBM (Organizational Behavior Management), Assertivitet, Konflikträdsla och KBT. Intervjuad av DN, Du & Jobbet samt deltagit i Kropp & Själ P1. Stort nätverk av kollegor och kunder främst i privat regi.