Välkommen!

Här är en kort presentation av boken med titeln Leda andra - som i detta nu håller på att skrivas. Vi som skriver är två organisations-psykologer som under lång tid arbetat med arbetsledning av olika slag. 

En gemensam ambition för oss är att öka kunskap om hur man praktiskt och mer handgripligt kan arbeta med beteenden i arbetslivet. Denna bok är en del av det pågående arbetet.

Målgruppen vi möter i vårt arbete - personer som har någon form av ledarroll - har ofta efterfrågat en mer lättillgänglig och praktiskt användbar bok kring att skapa förändringar på sina arbetsplatser. 

Många böcker om ledarskap kan ibland vara lite avskräckande. De är inte alltid lätta att sätta sig in i med olika begrepp, tabeller och teoretiska resonemang.

 

 

Vi försöker istället beskriva och berätta med vardagliga och igenkännbara situationer och liknelser. 

Utifrån det används konkreta exempel och förändringsinsatser tagna från en verklighet vi båda väl känner till.

Vårt recept i texten är en lagom dos förenkling, en portion humor och en näve begripliga exempel.

Vår målsättning är att rikta bokens innehåll direkt mot de personer som dagligen använder ledarskap i sitt arbetsliv så som chefer, arbetsledare och projektledare m.fl.

Tanken är att komplettera nuvarande litteratur med en svensk bok i ämnet som i grunden utgår från vetenskapen om beteende.

 

Observera att bilden kanske inte kommer att överensstämma helt med det slutgiltiga omslaget.