Välkommen!

Här är en kort presentation av boken med titeln Leda andra.

Vi som skrivit den är två organisationspsykologer som under lång tid arbetat med arbetsledning av olika slag. En gemensam ambition för oss är att öka kunskapen om hur man praktiskt och mer handgripligt kan arbeta med beteenden i arbetslivet. Denna bok är en del av det pågående arbetet.

Många böcker om ledarskap kan ibland vara lite avskräckande. De är inte alltid lätta att sätta sig in i med diverse olika begrepp, tabeller och teoretiska resonemang. Målgruppen vi möter i vårt arbete - personer som har någon form av ledarroll - har därför ofta efterfrågat en praktiskt mer användbar bok kring att skapa förändringar på sina arbetsplatser. 

Vårt recept för att göra ledarskap mer lättillgängligt är en lagom dos förenkling, en liten portion humor och en näve praktiska exempel.

Vi försöker beskriva och berätta om förändringsarbete med vardagliga och igenkännbara situationer och liknelser. Texten är fylld med konkreta exempel och autentiska förändringsinsatser direkt tagna från vårt arbete på olika arbetsplatser.

Målsättningen är att rikta bokens innehåll direkt till de personer som dagligen använder ledarskap i sitt arbetsliv så som chefer, arbetsledare och projektledare m.fl.

Tanken är att komplettera nuvarande litteratur med en svensk bok i ämnet ledarskap som i grunden utgår från vetenskapen om beteende.

Grafisk formgivare: ArtStory, John Persson