Citat ur boken

 

"Arbetstiteln chef är i sig ganska meningslös. Man kan egentligen aldrig vara chef, man kan bara arbeta som chef."

__________________

 

"Varför ska man som chef eller ledare fokusera på att arbeta med beteenden? Våra arbetsbeteenden är själva kärnan i verksamheten – dvs allt vi faktiskt gör! Våra beteenden är verksamheten. Det gäller oavsett vilka personer vi är eller vilka egenskaper vi tillskrivs. 

__________________

 

"Sunt förnuft är en individuellt godtycklig problemlösning!"

__________________

 

 

En vanlig slutsats är att man tror att ord, planering och förståelse räcker för att vi människor ska förändra vårt sätt att agera."

__________________

 

"Vill man på ett seriöst sätt försöka förändra arbetsbeteenden är ett värdegrundsarbete i princip… värdelöst!"

__________________

 

"Att dela upp person och professionell funktion - dvs personliga beteenden vs arbetsbeteenden - är ofta en nyttig övning som hjälper att förstå hur lätt vi lägger in egenskaper hos människor i arbetslivet."

__________________

 

 

"Att bara tänka positivt är att undvika fokus på de problem som kanske bör åtgärdas!"

__________________

"Att utvärdera ledarskap och arbetsbeteenden är förmodligen en av de mest underskattade insatserna, med tanke på hur sällan det görs."

__________________

 

""Frihet under ansvar" låter som något bra men fungerar sällan."

__________________

 

Words do not cook rice

gammalt kinesiskt ordspråk